over        index        theorie      webshop
Arbeid Adelt

Naar het nummer The endless sea van Iggy Pop.
Het gedicht is ooit vertaald door Doc, een docent Engels en tevens lid van ene motorclub waar ik wel eens kwam; die tekst heb ik zelfs opgestuurd naar Iggy, waarvoor per ommegaande een gesigneerde foto terugkwam, die ik ingelijst kado heb gedaan aan de motorclub; de Engelstalige tekst kan ik niet vinden nu, maar ik denk (okee: hoop) dat die nog wel ergens moet zijn.

Achteraan verdwijnt het werkvolk
zwart verdiend
luidruchtig snuit je neus het zwerfvuil
van de grote schoonmaak-maatschappij.

Eindeloos, in de rij naar het strand.

Rood verbrande arbeiders
zien de zon in de zee zakken
op miljoenen ansichtkaarten
wacht een blikken rij op de nacht:
achteraan de werkster.

Langs de godganse zeewering
lichten de vuurtorens het zuchten
in de rij.

Het is echt eindeloos
hier, in de rij
naar het strand.

terug naar boven

DateTime: 1994 mei 1, 06:15 CET
Auteur: Mulder

Tags:
 arbeid
 horizon
 kapitalisme
 uitbuiting
 zee

© 1994-2023 hannah celsius