over        index        theorie      webshop

Onheil

Dwaal naar waar de aandacht was
Verdwenen tussen de spleten van het dagelijks
Bestaan
Waar de Aarde wacht op ons.

Hier duistert alles naar méér
Naar krepserig de kruimels verloren laten
In het grote Goed waar het gespletene
Gedijt.

We kunnen niet wachten.

back to top

DateTime: 2023 jan 29, 14:44 CET
Auteur: Mulder

Tags:
 dwalen 
 Aarde 
 onheil 
 geldzucht 
 klimaatverandering 

Categorieën:
 Poëzie: Hannah Celsius 

© 2023 hannah celsius